STY
08

Ruch turystyczny na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym – konferencja podsumowująca projekt

Biostat

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż eksperci naszej firmy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji poświęconej analizie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku. W konferencji udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Konferencja odbyła się w dniu 09.01.2013 r. o godz 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21-23 (sala 510).


Wyniki naszych badań przedstawione w raporcie końcowym stanowią podstawę do oceny obecnego stanu oraz kondycji turystyki na Dolnym Śląsku w latach 2010-2012, wskazując jednocześnie jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Sprawozdanie z przebiegu konferencji, wraz ze szczegółowym raportem zostało umieszczone na portalu województwa dolnośląskiego poświęconym turystyce.


Firma Biostat jest jednym z liderów badań ruchu turystycznego w ujęciu krajowym, regionalnym, a także wojewódzkim i subregionalnym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań ruchu turystycznego.