STY
22

BioStat dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Biostat
logo umww

BioStat dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nasza firma przeprowadziła ankietyzację wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020 realizowaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2013 roku i miało na celu pomoc w wyznaczeniu kierunków polityki gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zobacz także .