SIE
20

Zakończenie badań dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Biostat

Z dumą informujemy o zakończeniu z pełnym sukcesem badań na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Projekt, będący elementem nadrzędnego projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych" objął swym zasięgiem 19 urzędów oraz ponad 20 tysięcy respondentów. Zapraszamy do zapoznania się z raportami podsumowującymi na stronie ŚZGiP.

Zobacz także .