WRZ
17

Polska Wieś i Rolnictwo 2012 - I edycja badania

Biostat

Zakończyła się I edycja badania Polska Wieś i Rolnictwo 2012, realizowanego przez naszą Firmę na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencji Rynku Rolnego. Obecnie przygotowujemy się do II edycji badania. Zakończenie projektu nastąpi w ostatnim kwartale 2012 r.