CZE
06

BioStat® wraz z województwem pomorskim dba o zdrowie Polaków!

BioStat® wraz z województwem pomorskim dba o zdrowie Polaków!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz modułu „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy” przeprowadzimy badanie stanowiące wsparcie merytoryczne dla Regionalnego Programu Zdrowotnego pod tytułem „Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna, ułatwiająca powroty do pracy”.

Celem głównym badania jest zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego oraz przygotowanie rekomendacji interwencji z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz zapobieganie wypadnięciu z rynku pracy.

Interwencja będzie finansowana w ramach Osi Priorytetowej 12. Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020.