STY
29

PKPP Lewiatan klientem BioStat

Biostat

Monitoring innowacyjnego projektu „Diversity Index” w latach 2013 i 2014. Nasza firma została wybrana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Agencję Rozwoju Innowacji S.A. do realizacji monitoringu projektu "Diversity Index" na lata 2013 i 2014. Główne nasze zadania w ramach kontraktu to monitoring realizacji projektu, w tym procesy testowania oraz działania upowszechniające i włączające, badanie ryzyk i szans prawidłowego realizowania założeń, strategii wdrażania i upowszechniania projektu.

Projekt jest kolejnym realizowanym przez Spółkę działaniem na rynku projektów innowacyjnych, przemysłów kreatywnych i RSI.