LIP
31

BioStat liderem w zakresie opracowania Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Biostat

Jedną ze specjalizacji naszej firmy jest przygotowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla urzędów pracy. Do grona naszych Klientów korzystających z tej usługi dołączyły w tym roku kolejne Urzędy Pracy m.in. w Żaganiu, Augustowie oraz Mikołowie.

Dzięki obserwowaniu tendencji zmian dotyczących potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu możliwe jest m.in. określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Mamy nadzieję, że nasze wnioski i rekomendacje okażą się pomocne w minimalizowaniu bezrobocia.

Dziękujemy w szczególności przedstawicielom Urzędów Pracy w Miechowie, Olkuszu, Sochaczewie i Poznaniu za wieloletnie zaufanie, jakim obdarzają naszą firmę w tym zakresie.

Przykładowe raporty dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Urzędów.