PAŹ
27

BioStat w badaniach klinicznych COVID-19

BioStat w badaniach klinicznych COVID-19

BioStat® wspiera wysiłki polskich naukowców w poszukiwaniu terapii na COVID-19 w ramach niekomercyjnych badań klinicznych. Zarządzanie każdym procesem w czasach pandemii COVID-19 to nie lada wyzwanie. Szczególnie, jeśli mówimy o badaniach klinicznych, w których jednoczymy siły ze Sponsorami i Ośrodkami badawczymi w poszukiwaniu skutecznych terapii.

Prawdziwa szansa osiągniecia długotrwałej przewagi nad koronawirusem kryje się w potencjale przedsięwzięć klinicznych, także tych niekomercyjnych. Tempo prowadzenia badań i bieżące informowanie właściwych organów o wynikach ma ogromne znaczenie dla zdrowia całej ludzkości. Niemalże codziennie czytamy doniesienia w mediach o nowych odkryciach naukowych, które dają szansę na postawienie kontry wirusowi.

Agencja Badań Medycznych uruchamia kolejne środki, z których korzystają duże, polskie jednostki naukowe, m.in. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, czy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Nasze uczestnictwo w tych projektach to z jednej strony niesamowita nobilitacja, a z drugiej ogromne wyzwanie, mające absolutnie priorytet „0”. Dziękujemy Sponsorom za ten dowód zaufania. Mamy nadzieję na owocną i dynamiczną kooperację, na której efekty przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać, ale już dziś z optymizmem patrzymy w przyszłość. Działamy wspólnie na rzecz poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce. Wspieramy także polskie spółki tj. Biomed Lublin, który jest partnerem lubelskiego szpitala przy wytwarzaniu i dostarczaniu immunoglobuliny z osocza ozdrowieńców na potrzeby badań w warunkach klinicznych. Nie poprzestajemy na utartych schematach i procedurach, lecz stale udoskonalamy nasze procesy, aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na restrykcyjne wymogi Klientów.
Patrząc globalnie jeszcze wiele pracy przed nami, ale czas dynamicznych przemian, który nastał, tylko stymuluje nas do działania i rozwoju 
– komentuje Rafał Piszczek, Prezes BioStat®.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Kluczowym obszarem działalności spółki jest zarządzanie i organizacja badaniami klinicznymi. Zajmujemy się przygotowaniem wszelkiej, niezbędnej dokumentacji, rejestracją badań, kontraktowaniem ośrodków a także dostarczaniem oprogramowania (eCRF) niezbędnego do prowadzenia badania i zarządzania bazą pacjentów. Opracowujemy także raporty i wnioski z badań.

 

BioStat® zaangażowany jest w kilka niekomercyjnych badań klinicznych, w tym:

  • Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, niekomercyjne badanie kliniczne, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa swoistej immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2 w leczeniu COVID‑19. sponsor Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie.
     
  • Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie niekomercyjne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa fosforanu chlorochiny w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19 w połączeniu z opieką telemedyczną wśród osób zakażonych SARS-CoV2 zagrożonych rozwojem powikłań celem zmniejszenia ryzyka hospitalizacji związanej z COVID-19 i zgonu. Sponsor Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
     
  • Badanie kliniczne „Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty”, zgodnie z umową o dofinansowanie 2019/ABM/01/00084/P/01, STROACT. Sponsor: Gdański Uniwersytet Medyczny.
     
  • Badanie kliniczne: ”Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym ang. ERICONS – Early RITUXIMAB in Childhood Onset Nephrotic Syndrome, 2019/ABM/01/00024 ERICONS. Sponsor: Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Zobacz więcej: Biostat niekomercyjne badania kliniczne