LIP
22

Biostat® wspiera badania nad leczeniem depresji

Biostat® wspiera badania nad leczeniem depresji

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® wspiera rozwój leczenia zaburzeń depresyjno-lękowych. Biostat® weźmie udział w badaniu realizowanym przez specjalistów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nad wpływem sertraliny na postępy w leczeniu zaburzeń depresyjno-lękowych u pacjentów z niewydolnością serca.

Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób psychicznych. Jak wyjaśniają specjaliści, w związku z rosnącym odsetkiem osób chorych na depresję szacuje się, że do 2030 r. globalna sprzedaż anksjolityków i antydepresantów wzrośnie o 37%. Główne czynniki ryzyka zaburzeń depresyjno-lękowych to wiek, niski status socjoekonomiczny oraz obecność chorób przewlekłych, w tym chorób serca. Dlatego grupą szczególnie narażoną na zaburzenia depresyjno-lękowe są pacjenci z niewydolnością serca.

Miło nam poinformować, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® zawarło umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Biostat® będzie wspierać specjalistów z GUM oraz z innych ośrodków medycznych w realizacji niekomercyjnego badania klinicznego, w ramach którego badany będzie wpływ sertraliny na postępy w leczeniu zaburzeń depresyjno-lękowych u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową oraz na szeroko pojęty stan tych chorych.

 

To już kolejna współpraca Biostat® z największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Jesteśmy dumni z faktu, iż nasi klienci doceniają zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Biostat®, co owocuje szerokim gronem stałych klientów – podkreśla Edyta Klemba – Pharma Division Director w Biostat®

 

Dodajmy, że kilka tygodni temu  Biostat® podpisał umowę ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na niekomercyjne badanie ukierunkowane na leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Zobacz także: niekomercyjne badania kliniczne realizowane przez BioStat.

 

1 Źródło: serwis www Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego