MAJ
28

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

Biostat

W pierwszej połowie maja zakończyliśmy realizację projektu badawczego, którego celem było oszacowanie skali popytu na dopłaty do kredytów bankowych na budowę domów energooszczędnych w latach 2013-2020, a także oszacowanie kwoty tych dopłat. Badania zrealizowano na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rezultaty projektu przedstawione zostały w Warszawie 18 maja br. na Forum „Energia – Efekt – Środowisko”. Podczas Forum NFOŚiGW, opierając się na dostarczonych przez nas wynikach, przedstawił założenia programu dopłat do kredytów hipotecznych na budowę domów energooszczędnych. Budżet planowanego programu wyniesie w sumie 300 mln zł. To drugi program NFOŚiGW skierowany do osób fizycznych  zainteresowanych inwestycjami energooszczędnymi.

W Forum „Energia – Efekt – Środowisko” udział wzięli m.in. Minister Środowiska – Marcin Korolec, Wiceprezes Związku Banków Polskich – Mieczysław Groszek oraz Prezes Zarządu NFOŚiGW – Jan Rączka. Więcej informacji o programie, jak i Forum znajdą Państwo tutaj.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami, stanowią filar polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i są kolejnym kluczowym Klientem BioStat.

Zobacz także .