KWI
23

Naczelna Izba Lekarska docenia wyniki badań BioStat® dotyczące wizerunku lekarzy

Naczelna Izba Lekarska docenia wyniki badań BioStat® dotyczące wizerunku lekarzy

Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej dokonał analizy aktualnego obrazu systemu ochrony zdrowia na podstawie danych uzyskanych podczas badań realizowanych w 2018 roku niezależnie przez naszą firmę oraz przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Badania opinii Polaków o lekarzach – jako grupie zawodowej, a także o funkcjonowanie wybranych elementów systemu ochrony przeprowadziliśmy dwukrotnie – w czerwcu i w grudniu 2018 roku. Badania pokazały, że większość Polaków docenia kompetencje medyczne polskich lekarzy. Łącznie 69% badanych zgadzało się ze stwierdzeniem, że lekarze są kompetentni w zakresie diagnozowania chorób. Z drugiej strony Polacy istotnie różnią się między sobą pod względem zaufania do lekarzy. Połowa z respondentów deklarowała zaufanie do lekarzy, z którymi konsultuje stan swojego zdrowia lub u których się leczy. Jednocześnie nieco mniej, bo 42% twierdziło, że ma dość małe lub bardzo małe zaufanie do nich.

Analiza wykonana przez Agnieszkę Kilijanek-Cieślik z NIL, zwraca uwagę na utrzymujący się wysoki autorytet, mimo trudności w przekazywaniu pacjentowi ważnych informacji dotyczących jego zdrowia.

Badania „Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018” przeprowadzono w grudniu 2018 roku, natomiast badanie „Polak u lekarza” prowadzimy cyklicznie.

Nasze badania ze szczegółowym omówieniem wyników badań można znaleźć na stronie:

Raport „Lekarze w badaniach opinii społecznej 2018”

Zobacz także .