MAJ
05

Prezentacja wyników badań społecznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej

Prezentacja wyników badań społecznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej

Mieliśmy zaszczyt zaprezentować wyniki diagnozy i badań społecznych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej na spotkaniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Wyniki te staną się podstawą sporządzenia dokumentów strategicznych OFAK.

Badania prowadziliśmy od listopada 2013 roku do marca 2014 roku w ramach projektu „Aglomeracja konińska – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Przepytaliśmy szczegółowo mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów opinii i ekspertów z Konina oraz całego powiatu i sporządziliśmy raport dotyczący wielu dziedzin społecznych i gospodarczych, w tym: przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, usług medycznych, poczucia bezpieczeństwa, transportu, ochrony środowiska, turystyki i kultury.

Korzystając z okazji chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować samorządowcom i wszystkim uczestnikom tych badań za efektywną i miłą współpracę.

Zobacz także .