LUT
08

Rynek pracy geodezji w Polsce - raport

Biostat

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest kształcenie i losy zawodowe geodetów. W związku z tym, w ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy przyjemność przygotowania ekspertyzy dla GUGiK, dotyczącej stanu rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem geoinformacji. Przedstawiciel BioStatu wziął też udział w IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów, które odbyło się w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną tam prezentacją.