Tag: badanie preferencji

Badanie satysfakcji klientów NFZ za pomocą kiosków ankietowych

Na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowaliśmy badanie satysfakcji klientów z użyciem nowoczesnego rozwiązania, jakim są kioski ankietowe.

Komunikacja marki – oczekiwania konsumenta

Komunikacja marki – Oczekiwania konsumenta to badanie marki przeprowadzone techniką badań ilościowych CAWI (badania online) na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.

Badanie zawartości opakowania

Badanie zawartości opakowania produktów farmaceutycznych wykonane przy pomocy panelu Badanie Opinii. Sprawdzono na ile zawartość opakowania jest znacząca w momencie decydowania o zakupie produktu.

Badanie Wizerunku Marki

Dla naszego strategicznego partnera, specjalizującego się w sektorze doradczym i inwestycyjnym, zrealizowaliśmy badanie wizerunku marki. Na podstawie otrzymanych danych uwidoczniła się konieczność zwiększenia zasięgu kampanii informacyjnych marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów.

Badanie rynku piwa w Polsce

Czy wiesz, że Polska jest 3 największym rynkiem piwa w Unii Europejskiej? Zobacz case study badania rynkowego.

Badanie prototypu

Założone na początku badania cele zostały osiągnięte a także uzyskano wiele cennych informacji oraz rekomendacji, w jaki sposób może ulec modyfikacji prezentowany produkt

Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje

Skutkiem badania było stworzenie szeregu rekomendacji oraz wskazówek dotyczących szans produktu medycznego na rynku farmaceutycznym.

Badanie Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

Agencja Badawcza BioStat dla SMS API pytała o wymagania względem komunikacji z Urzędami. Jakich wiadomości oczekują mieszkańcy miast i gmin?

Badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów

Czy wiesz, że rynek opieki senioralnej ma duże perspektywy w Polsce? Zobacz case study badania rynku mieszkań assisted living dla seniorów.
Zadzwoń do nas Napisz