eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Probiotyczne suplementy diety - znajomość i stosowanie
Determinanty wyboru konkretnego probiotyku

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Oprócz kwestii markowości, w toku ankietyzacji odwołano się także do zwyczajów zakupowych respondentów. Jak udało się wykazać, najwyższe znaczenie przy wyborze probiotyku ma dla badanych polecenie/zalecenie lekarza. Ponad połowa z nich oprócz tego powołuje się na polecenia farmaceuty oraz atrakcyjną cenę suplementu. Część badanych zwraca natomiast uwagę na czynniki inne niż wymienione wyliczają oni w szczególności takie aspekty jak skuteczność preparatu, smak czy niezawieranie laktozy.

 

Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku

Na aspekty najczęściej brane pod uwagę przy zakupie probiotyków (polecenie lekarza

i farmaceuty oraz atrakcyjność cenowa) częściej zwracały uwagę kobiety niż mężczyźni,
a w zakresie poleceń - najstarsi respondenci. Atrakcyjność cenowa okazała się z kolei istotniejsza dla najmłodszych respondentów.

Oprócz zadeklarowania uwzględnianych przy zakupie aspektów badanych dodatkowo zapytano, które z wyszczególnionych aspektów są dla nich, jako konsumentów, najistotniejsze. Większość zapytanych (niespełna połowa respondentów) zadeklarowała, że istotnym czynnikiem jest dla nich polecenie/zalecenie lekarza.

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku

 

Najbardziej doceniane przez ogół polecenie/zalecenie probiotyku przez lekarza przejawiało wyższą istotność dla mężczyzn, aspekt ten przejawiał ponadto spore znaczenie dla respondentów najstarszych (tj. mających 46 i więcej lat).

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek

 

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć

Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 1Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na wiek 2

Spis treści
 
1.    NOTA METODOLOGICZNA    3
2.    CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4
3.    WYNIKI BADANIA    8
3.1.    Probiotyczne suplementy diety vs pozostałe suplementy    8
3.2.    Powody stosowania probiotyków i źródła wiedzy na temat potrzeb    9
3.3.    Przebieg suplementacji    12
3.4.    Doświadczenia związane z konkretnymi probiotykami    16
3.5.    Determinanty wyboru konkretnego probiotyku    20
4.    WNIOSKI    22
5.    SPIS TABEL I RYSUNKÓW    23
 
 
 
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    6
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    9
Tabela 18. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    10
Tabela 19. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    11
Tabela 20. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    12
Tabela 21. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13
Tabela 22. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13
Tabela 23. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    14
Tabela 24. Zażywanie probiotyków przez respondentów w trakcie antybiotykoterapii - podstawowe parametry (N=146)    15
Tabela 25. Podawanie probiotyków dzieciom - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    16
Tabela 26. Znane respondentom produkty probiotyczne (N=207)    16
Tabela 27. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    17
Tabela 28. Stosowanie poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    19
Tabela 29. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    20
Tabela 30. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    21
 
Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    4
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    5
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    7
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    8
Rysunek 11. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów (N=207)    10
Rysunek 12. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków (N=207)    11
Rysunek 13. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów (N=207)    12
Rysunek 14. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej (N=162)    12
Rysunek 15. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń (N=162)    13
Rysunek 16. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów (N=207)    14
Rysunek 17. Zażywanie probiotyków przez respondentów w sposób ciągły - czas zażywania (N=16)    15
Rysunek 18. Podawanie probiotyków dzieciom (N=207)    16
Rysunek 19. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków (N=207)    17
Rysunek 20. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    20
Rysunek 21. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    2
 

chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz