LIS
26

Badania dla Ministerstwa Rolnictwa

Biostat

Dobiegła końca II edycja badania Polska Wieś i Rolnictwo 2012, realizowanego przez Naszą firmę na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencji Rynku Rolnego. W obu edycjach badania (wiosennej i jesiennej) udział wzięło łącznie 3380 mieszkańców wsi z terenu całego kraju.

Zobacz także .