GRU
03

Badania dla PFRON zakończone

Biostat

Zakończono badanie ewaluacyjne projektu systemowego pn. "4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", realizowanego przez Naszą firmę na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. W badaniu udział wzięło ponad 900 osób - beneficjentów projektu oraz osób odpowiedzialnych za jego realizację.