STY
09

Kolejna odsłona małopolskich innowacji

Biostat

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy drugą część badania prowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczącego charakterystyki 3 spośród 7 dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu i rozpoznania oczekiwań przedsiębiorstw działających w tych dziedzinach względem wsparcia projektowanego przez Województwo Małopolskie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Jest to część projektu "Regionalny System Innowacji", prowadzonego przez UMWM, dzięki któremu powstaje sieć powiązań i współpracy pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu, władzami regionu i przedsiębiorcami.

Za dziedziny kluczowe dla specjalizacji regionalnej Małopolski zostały uznane: life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia), chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Wyniki naszego badania uwidaczniają, że przedsiębiorcy pozytywnie odnoszą się do możliwości współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi, oczekują jednak określenia jasnych warunków tej współpracy. Chcieliby też, by instytucje te prowadziły badania w porozumieniu z otoczeniem gospodarczym, tak by można je było stosunkowo szybko wdrażać do realizacji. W związku z tym Urząd Marszałkowski ma do odegrania dużą rolę w upowszechnieniu i inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

20 listopada w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji, podczas którego mogliśmy przedstawić wstępne wyniki badań. Projekt opisano również na łamach "Dziennika Polskiego".

Zobacz także .