LUT
10

Poznań Miasto Know How – Efektywność Wdrażania Strategii Marki Poznań

Poznań Miasto Know How – Efektywność Wdrażania Strategii Marki Poznań
career

Pragniemy poinformować, iż sukcesem zakończyła się kolejna tura badań Efektywności Wdrażania Strategii Marki Poznań. Oba badania, zarówno w roku 2012 jak i 2011 zostały zrealizowane przez naszą firmę na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, a swym zakresem objęły ponad 5 tys. respondentów fizycznych i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w kraju i zagranicą. Głównym celem badań było sprawdzanie efektów realizacji Strategii i jej wpływu na percepcję Poznania w wybranych grupach docelowych tj.

 • inwestorzy zagraniczni,
 • mieszkańcy Poznania i okolic poznania,
 • mieszkańcy Polski
 • profesjonaliści polscy,
 • maturzyści polscy,
 • studenci polscy i zagraniczni,
 • turyści biznesowi polscy,
 • turyści indywidualni polscy,
 • turyści biznesowi zagraniczni,
 • turyści indywidualni zagraniczni,
 • biznesowi i indywidualni odbiorcy usług

W efekcie wykonanych badań opracowano raport końcowy przedstawiający wyniki badania wraz w nioskami i rekomendacjami oraz raport porównawczy uwzględniający wyniki obu edycji badania.

Mając na uwadze rangę projektu, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą równie owocną współpracę pragniemy podziękować wszystkim osobom wyznaczonym ze strony Urzędu Miasta Poznania do współpracy przy realizacji projektu, w szczególności przedstawicielami Biura Promocji Miasta Poznania, na czele z Dyrektorem Biura, Panem Łukaszem Goździorem oraz Specjalistą ds. Działań Promocyjnych Panem Jakubem Królem.

Zobacz także .