STY
30

Społeczna odpowiedzialność biznesu badanie dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Biostat

Przystąpiliśmy do realizacji badania sektora MŚP z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie Polski, realizowanego w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w partnerstwie z Związkiem Rzemiosła Polskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem badania jest ogólna identyfikacja znajomości działań, poznanie skali wdrażania, a także opinii oraz postaw wobec tych działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie swoim zasięgiem obejmie 12 województw. Zakończenie realizacji przewidziane jest na koniec I kwartału.

Zobacz także .