GRU
08

Współpraca z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową

Biostat

Biostat nawiązał współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Rozpoczniemy ją od realizacji dwóch projektów: Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą (m.in. koniunktura gospodarcza, prognozy, uwarunkowania prowadzenia biznesu) i Polska w ocenie inwestorów niemieckich – 11 edycja Ankiety Koniunkturalnej AHK Polska (w tym badaniu również będziemy pytać o koniunkturę, prognozy, oceny rynku).

Projekt rozpoczniemy od zadania przedstawicielom polskich firm obecnych na rynku niemieckim pytań dotyczących oceny koniunktury gospodarczej, prognoz i uwarunkowań prowadzenia biznesu w Niemczech. Następnie inwestorów niemieckich poprosimy o ustosunkowanie się do licznych aspektów dotyczących oceny polskiego rynku.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Od 10 lat publikuje analizy dotyczące oceny polskiego rynku z perspektywy oddziałów firm zagranicznych (badania są prowadzone we współpracy z kilkunastoma bilateralnymi izbami gospodarczymi), w tym przede wszystkim – firm niemieckich. Biostat z przyjemnością podjął się realizacji kolejnej, 11. edycji Ankiety koniunkturalnej.

Więcej informacji o projekcie: Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą.
Więcej informacji o badaniu: 11. edycja Ankiety Koniunkturalnej AHK Polska.

Zobacz także .