e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Analizy danych
Opracowania statystyczne

Statystyka medyczna

Prowadzimy analizy danych i konsultacje statystyczne projektów realizowanych przez ośrodki akademickie oraz indywidualnych badaczy i naukowców. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Realizujemy konsultacje i analizy w zakresie:


Statystyki

Modelowania danych
i ekonometrii

Statystyki medycznej

Biostatystyki

Nasi eksperci w dziedzinie data management, biotechnologii, biostatystyki oraz matematyki stosowanej posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz biznesowymi. 

Wykorzystując zaawansowane pakiety statystyczne, takie jak R i SPSS oraz język programowania Python, badamy strukturę danych oraz stosujemy szeroki wachlarz metod w celu przeprowadzenia rzetelnej analizy. Użycie open-source’owych rozwiązań, wciąż rozwijanych przez środowiska naukowe, pozwala na elastyczność w kwestii realizowania wymagań klientów.  

W dziedzinie farmacji i medycyny zapewniamy obsługę statystyczną komercyjnych i naukowych programów badawczych. Wspieramy badania kliniczne dla faz I-IV, badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, biorównoważności, PMS, oceny technologii medycznych (HTA). 

Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dedykowane zarówno dla naukowców, jak i dla biznesu. Wspomagamy każdy etap realizacji badania, począwszy od projektu, poprzez pozyskiwanie danych aż do etapu analiz statystycznych oraz publikacji w renomowanych czasopismach.

Projektowanie badania:

01
 • Dobór/liczebność próby
 • Wybór metody losowania/doboru próby
 • Plan analizy statystycznej
 • Przygotowanie ankiet, kwestionariuszy CRF
 • Schemat bazy danych
 • Wybór metod analizy statystycznej

Gromadzenie danych

02
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Tworzenie badań online
 • Nadzór i administracja procesu wprowadzania danych
 • Przygotowanie danych do analizy statystycznej

Analiza Statystyczna

03
 • Analiza statystyczna zgodnie z planem badania i hopotezami
 • Analizy statysytczne jedno i wielowymiarowe
 • Korelacje, modele statystyczne
 • Raporty i analizy przejściowe
 • Opracowanie graficzne wyników badań
 • Opracowanie raportu końcowego z badania

Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dedykowane zarówno dla naukowców, jak i dla biznesu

(+48) 666 069 834
BioStat
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
statystyka@biostat.com.pl


Profesjonalne
analizy
statystyczne
Oferta
dla branży
medycznej
Statystyka
i badania
obserwacyjne
Celem usprawnienia komunikacji w przypadku zapytań ofertowych
prosimy o podanie adresu email oraz numeru kontaktowego.

Zobacz także

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas Napisz