e-karta obserwacji pacjenta
Medical Software

Centrum statystyki

Centrum statystyki i analizy danych firmy BioStat jest nowoczesnym i dynamicznym działem badawczym oferującym usługi analizy danych, opracowań statystycznych oraz konsultingu z zakresu statystyki, analiz oraz data mining między innymi w obszarach analiz marketingowych, modelowania i statystyki medycznej.

Centrum zajmuje się analizami statystycznymi, tworzeniem i wykorzystaniem baz danych oraz wsparciem projektów badawczo-rozwojowych, badań naukowych i wielu innych. Realizujemy szeroko pojęte badania statystyczne. Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania analityczne, analizy sprzedaży, modelowanie sprzedaży, oraz identyfikacja zagrożonych klientów.

Prowadzimy analizy danych i konsultacje projektów realizowanych przez ośrodki akademickie oraz indywidualnych badaczy i naukowców. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Realizujemy konsultacje i analizy w zakresie:

 • Statystyki, badań statystycznych;
 • Modelowania danych i ekonometrii;
 • Statystyki medycznej;
 • Biostatystyki.

Wspomagamy każdy etap realizacji badania, począwszy od projektu, poprzez pozyskiwanie danych aż do etapu analiz statystycznych.

Projektowanie badania:

 • dóbór/liczebność próby;
 • Wybór metody losowania/doboru próby;
 • Plan analizy statystycznej;
 • Przygotowanie ankiet, kwestionariuszy, CRF;
 • Schemat bazy danych;
 • Wybór metod analizy statystycznej.

Gromadzenie danych:

 • Projekt i wykonanie bazy danych;
 • Tworzenie badań online;
 • Nadzór i administracja procesu wprowadzania danych;
 • Przygotowanie danych do analizy statystycznej.

Analiza statystyczna:

 • Analiza statystyczna zgodnie z planem badania i hopotezami;
 • Analizy statysytczne jedno i wielowymiarowe;
 • Korelacje, modele statystyczne;
 • Raporty i analizy przejściowe;
 • Opracowanie graficzne wyników badań;
 • Opracowanie raportu końcowego z badania.

Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dedykowane zarówno dla naukowców jak i dla biznesu:

PDF Profesjonalne analizy statystyczne 706 kB
PDF Oferta dla branży medycznej i farmaceutycznej 480 kB
PDF Biostatystyka i badania obserwacyjne 6,99 MB

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas