e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Analizy danych
Opracowania statystyczne

Nowoczesny dział badawczy

Prowadzimy analizy danych i konsultacje projektów realizowanych przez ośrodki akademickie oraz indywidualnych badaczy i naukowców. Opracowujemy profesjonalne analizy zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej.

Realizujemy konsultacje i analizy w zakresie:


Statystyki

Modelowania danych
i ekonometrii

Statystyki medycznej

Biostatystyki

Wspomagamy każdy etap realizacji badania, począwszy od projektu, poprzez pozyskiwanie danych aż do etapu analiz statystycznych.

Projektowanie badania:

01
 • Dobór/liczebność próby
 • Wybór metody losowania/doboru próby
 • Plan analizy statystycznej
 • Przygotowanie ankiet, kwestionariuszy CRF
 • Schemat bazy danych
 • Wybór metod analizy statystycznej

Gromadzenie danych

02
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Tworzenie badań online
 • Nadzór i administracja procesu wprowadzania danych
 • Przygotowanie danych do analizy statystycznej

Analiza Statystyczna

03
 • Analiza statystyczna zgodnie z planem badania i hopotezami
 • Analizy statysytczne jedno i wielowymiarowe
 • Korelacje, modele statystyczne
 • Raporty i analizy przejściowe
 • Opracowanie graficzne wyników badań
 • Opracowanie raportu końcowego z badania

Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania dedykowane zarówno dla naukowców, jak i dla biznesu

(+48) 666 069 834
BioStat
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
statystyka@biostat.com.pl


Profesjonalne
analizy
statystyczne
Oferta
dla branży
medycznej
Statystyka
i badania
obserwacyjne
Celem usprawnienia komunikacji w przypadku zapytań ofertowych
prosimy o podanie adresu email oraz numeru kontaktowego.

Zobacz także

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas