Badanie Click Tracking programu Medfile®
Najbardziej przyciągający uwagę element grafiki

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Grupie badanych w pierwszej kolejności przedstawiono artykuł prasowy na temat Medfile®. Elementem grafiki, który został zauważony jako pierwszy przez największą liczbę ankietowanych, jest grafika tabletu obrazującego wygląd systemu Medfile®. Wskazuje na to największe skoncentrowanie kliknięć (kolor czerwony), które jednocześnie rozłożone są równomiernie niemal na całym centranym obszarze tego elementu. Przejście z koloru czerwonego w kolor żółty, a następnie zielony, wskazuje na zwiększające się rozproszenie kliknięć. Logo Medfile®, które umieszczone jest w lewym, górnym rogu grafiki, również jest elementem na który wskazała znacząca liczba badanych. Trzecim elementem, na który uwagę zwrocili ankietowani, jest tekst zachęcający do założenia darmowego konta. Prawdopodobną tego przyczyną jest zastosowany kontrastowy kolor, służący jako tło dla tekstu. W tym przypadku największe zagęszczenie kliknięć znajduje się na słownie „darmowe”, które zostało dodatkowo zaakcentowane.

 

Wskaż element grafiki, który zauważyłeś/-aś jako pierwszy.

Wskaż element grafiki, który zauważyłeś jako pierwszy - badanie

 

Wskaż element grafiki, który zauważyłeś jako pierwszy - wynik

Źródło: Badanie własne

 

Następnie respondenci ocenili ulotkę Medfile®. Do elementów grafiki, które najbardziej przyciągają uwagę badanych, w tym przypadku należą: logo Medfile®, określenie „kompleksowy” oraz link do strony, który został podkreślony poprzez umieszczenie go na kontrastującym tle. Wyrazy „Medfile” i „EDM”, choć wyeksponowane poprzez użycie czcionki o innej wielkości i kolorze, raczej zaliczają się do kategorii „zimnych” miejsc, na które uwagę zwróciła niewielka liczba respondentów.  

 

 

Wskaż ten element grafiki, który zauważyłeś/aś jako pierwszy.

Wskaż ten element grafiki, który zauważyłaś jako pierwszy - badanie

 

Wskaż ten element grafiki, który zauważyłaś jako pierwszy - wynik

Źródło: Badanie własne

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

raport badawczy badania rynkowe Click Tracking Medfile wzrost sprzedaży aktywność wzrokowa mapa cieplna sprzedaż wzrost

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz