LIS
27

Biostat na lokalnym rynku pracy

Biostat

Nasza firma została zaproszona do udziału w konferencji poświęconej przedsiębiorczości i sytuacji na lokalnym rynku pracy, organizowanej przez Urząd Miasta Rybnika, która odbędzie się dn. 27 listopada 2012r. W konferencji uczestniczyć będą m.in. Prezydent Miasta Rybnika oraz kluczowi przedstawiciele instytucji publicznych wspierających przedsiębiorczość w regionie. Jest to kolejne z ważnych wydarzeń na terenie woj. śląskiego, w którym firma BioStat aktywnie uczestniczy, poprzez wspieranie instytucji publicznych wiedzą ekspercką.

Informację o przebiegu konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Dodatkowo, Nasza firma będzie jednym z uczestników Targów Pracy Dla Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, które odbędą się dn. 30 listopada 2012r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, sala nr 200. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria uczestnictwa zapraszamy do udziału w Targach i zapoznania się z ofertą Naszej firmy!

Zobacz także .