LIP
17

Współpraca z Pracodawcami RP

Biostat

Podjęliśmy współpracę z najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - Pracodawcy RP. Naszym zadaniem była ewaluacja projektu dotyczącego utworzenia Centrum Badań i Analiz.

Ocenie poddaliśmy model współpracy pomiędzy ekspertami i organizacjami członkowskimi, zweryfikowaliśmy stan wdrażania dokumentów strategicznych Centrum, oceniliśmy trafność wyboru obszarów badawczych.

Centrum Badań i Analiz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej będzie zajmowało się prowadzeniem badań dotyczących wpływu działań władz publicznych oraz partnerów społecznych na sektor przedsiębiorstw. Będzie analizować dane dotyczące rynku, uwarunkowań instytucjonalnych i przedsiębiorczości w Polsce, a także formułować i upowszechniać rekomendacje dla krajowych i unijnych polityk publicznych.