LUT
24

Wyniki ewaluacji projektu "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych"

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne części projektu „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych”, realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2012-2015.

Ewaluowaliśmy produkt składający się z 4 elementów (programy szkoleniowe dla nauczycieli, podręcznik metodyczny, metodologia tworzenia treści multimedialnych, multimedialna platforma kształcenia) mających na celu opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego.

W ramach tego badania odnieśliśmy się do opinii następujących grup:

Do najważniejszych wniosków z tego badania zaliczamy następujące:

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na poświęcionej mu stronie.

Zobacz także .
Biostat