LUT
24

Wyniki ewaluacji projektu "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych"

Biostat

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne części projektu „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych”, realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2012-2015.

Ewaluowaliśmy produkt składający się z 4 elementów (programy szkoleniowe dla nauczycieli, podręcznik metodyczny, metodologia tworzenia treści multimedialnych, multimedialna platforma kształcenia) mających na celu opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego.

W ramach tego badania odnieśliśmy się do opinii następujących grup:

 • nauczyciele uczestniczący w testowaniu narzędzi,
 • uczniowie testujący narzędzia,
 • dyrektorzy szkół zawodowych, w których uczą się osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim,
 • przedstawiciele Zespołu Projektowego,
 • ekspert w zakresie stosowania eyetrackingu,
 • ekspert w zakresie szkolnictwa i kształcenia zawodowego,
 • pracodawcy którzy byli użytkownikami platformy multimedialnej,
 • uczniowie nie uczestniczący w testowaniu produktu opracowanego w ramach projektu.

Do najważniejszych wniosków z tego badania zaliczamy następujące:

 1. Obecnie stosowane metody kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim nie są do końca trafne i efektywne;
 2. Wszystkie grupy, które wzięły udział w badaniu wskazywały na występowanie potrzeby w zakresie udoskonalenia oraz unowocześnienia metod kształcenia zawodowego skierowanego do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim;
 3. Uczniowie niepełnosprawni najlepsze efekty osiągają podczas nauki praktycznej, w sytuacji, w której mogą pracować nad danym zagadnieniem, sprawdzić coś samemu poprzez doświadczenie;
 4. W efekcie uczestnictwa w Projekcie, w badanej grupie zaobserwowano wzrost zainteresowania tematami zajęć oraz zwiększoną uwagę uczniów na lekcjach;
 5. W opinii nauczycieli i ekspertów uczniowie, którzy korzystają z multimedialnych materiałów, mogą nauczyć się więcej, przez co ich szanse na znalezienie pracy rosną;
 6. Zwiększenie popularności opracowanego produktu może opierać się, zdaniem badanych, o kampanie informacyjne dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, a także włączenie w działania promocyjne szkół, które zdecydują się wdrożyć opracowane rozwiązanie. Zdaniem większości badanych, kampania informacyjna powinna, w miarę możliwości, zostać oparta o tradycyjne media.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na poświęcionej mu stronie.