eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

W badaniu zweryfikowano podstawową wiedzę respondentów z zakresu rozróżniania leków od istotnych z punktu widzenia realizowanego pomiaru, suplementów diety. Ta część ankietyzacji wykazała m.in., że blisko ¾ badanych nie zna/nie spotkało się ze skrótami Rx i OTC, mimo iż sukcesywnie dokonuje zakupu leków.

Zdaniem respondentów, którzy zadeklarowali znajomość ww. skrótów, termin „Rx” odnosi się w szczególności do leków sprzedawanych na receptę, odpowiedź ta pojawiała się najczęściej wśród wszystkich zebranych w tym zakresie wskazań.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku skrótu Rx, termin OTC również rozpoznany został praktycznie bez większych trudności, zdaniem wyraźnej większości zapytanych skrót „OTC” odnosi się do leków sprzedawanych bez recepty.

Po wyjaśnieniu skrótów (Rx/OTC) wszystkim respondentom zostali oni zapytani oto, co Polacy uważają za wyróżniki poszczególnych typów leków oraz suplementów diety. 

Według większości badanych środki typu Rx można nabyć wyłącznie na receptę, wykazują silniejsze działanie (niż środki typu OTC) oraz są przepisywane przez lekarza.

Z kolei środki OTC opisano, jako sprzedawane bez recepty i objawiające słabsze działanie (niż środki typu Rx). Spory odsetek badanych (wyższy niż w przypadku preparatów Rx) nie był w stanie określić głównych cech charakteryzujących środki określane, jako OTC.

Poza specyfiką środków typu Rx i OTC, na tym etapie badania respondenci zapytani zostali także o cechy, które ich zdaniem w największym stopniu charakteryzują środki określane, jako „suplementy diety”. Mimo, iż spory odsetek zapytanych nie był w stanie wskazać cech tego typu preparatów, dość często określano suplementy, jako witaminy/środki bogate w witaminy.

1.    Nota metodologiczna. 3

2.    Charakterystyka próby badawczej. 3

3.    Wyniki badania. 7

3.1.      Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety. 7

3.2.      Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety. 10

3.3.      Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła. 12

3.4.      Stosowanie suplementów diety. 15

4.    Wnioski 19

5.    Spis rysunków i tabel. 21

 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    3
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    4
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    6
Rysunek 7. Znajomość skrótów Rx/OTC (N=804)    7
Rysunek 8. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety (N=804)    13
Rysunek 9. Stosowanie suplementów diety przez respondentów (N=804)    16
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    18

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    5
Tabela 2. Znajomość respondentów z zakresie skrótów Rx/OTC - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    7
Tabela 3. Znaczenie skrótu Rx w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 4. Znaczenie skrótu OTC w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 5. Główne cechy wyróżniające środki typu Rx w opinii respondentów (N=804)    8
Tabela 6. Główne cechy wyróżniające środki typu OTC w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 7. Główne cechy wyróżniające środki typu suplementy diety w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 8. Przykłady znanych respondentom leków Rx (N=804)    10
Tabela 9. Przykłady znanych respondentom leków OTC (N=804)    11
Tabela 10. Przykłady znanych respondentom suplementów diety (N=804)    12
Tabela 11. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    13
Tabela 12. Źródła informacji na temat leków Rx, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 13. Źródła informacji na temat leków OTC, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 14. Źródła informacji na temat suplementów diety, z których korzystają respondenci (N=804)    15
Tabela 15. Stosowanie suplementów diety przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    16
Tabela 16. Znane respondentom marki suplementów diety (N=804)    17
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    18


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz