Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

W badaniu zweryfikowano podstawową wiedzę respondentów z zakresu rozróżniania leków od istotnych z punktu widzenia realizowanego pomiaru, suplementów diety. Ta część ankietyzacji wykazała m.in., że blisko ¾ badanych nie zna/nie spotkało się ze skrótami Rx i OTC, mimo iż sukcesywnie dokonuje zakupu leków.

Zdaniem respondentów, którzy zadeklarowali znajomość ww. skrótów, termin „Rx” odnosi się w szczególności do leków sprzedawanych na receptę, odpowiedź ta pojawiała się najczęściej wśród wszystkich zebranych w tym zakresie wskazań.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku skrótu Rx, termin OTC również rozpoznany został praktycznie bez większych trudności, zdaniem wyraźnej większości zapytanych skrót „OTC” odnosi się do leków sprzedawanych bez recepty.

Po wyjaśnieniu skrótów (Rx/OTC) wszystkim respondentom zostali oni zapytani oto, co Polacy uważają za wyróżniki poszczególnych typów leków oraz suplementów diety. 

Według większości badanych środki typu Rx można nabyć wyłącznie na receptę, wykazują silniejsze działanie (niż środki typu OTC) oraz są przepisywane przez lekarza.

Z kolei środki OTC opisano, jako sprzedawane bez recepty i objawiające słabsze działanie (niż środki typu Rx). Spory odsetek badanych (wyższy niż w przypadku preparatów Rx) nie był w stanie określić głównych cech charakteryzujących środki określane, jako OTC.

Poza specyfiką środków typu Rx i OTC, na tym etapie badania respondenci zapytani zostali także o cechy, które ich zdaniem w największym stopniu charakteryzują środki określane, jako „suplementy diety”. Mimo, iż spory odsetek zapytanych nie był w stanie wskazać cech tego typu preparatów, dość często określano suplementy, jako witaminy/środki bogate w witaminy.

Realizacja badania:
2017.08.04

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 804

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

badania leki suplementy diety wiedza na temat leków wiedza na temat suplementów badania na temat suplementów

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz