eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Wiedza Polaków na temat leków i suplementów diety
Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła

Realizacja badania:
2017.04.18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Śledząc obeznanie respondentów z ujętą w badaniu problematyką, przedstawiono im szereg stwierdzeń nt. leków Rx/OTC oraz suplementów diety. Zadaniem panelistów było zadeklarować czy zgadzają się z poszczególnymi wskazaniami. Zabieg ten pozwolił wykazać, iż badani najbardziej podzielają stwierdzenie, że stosowanie leków typu OTC winno być poprzedzone konsultacją lekarską. Prawie, co trzeci respondent uważa, że leki typu OTC zawierają te same substancje czynne, co leki typu Rx (jednak w mniejszych dawkach) oraz że leki typu OTC wpisują się w katalog suplementów diety.

Z przedstawianymi w ramach pytania ankietowego stwierdzeniami relatywnie częściej zgadzali się mężczyźni, a także respondenci w wieku poniżej 46 lat.

Istotny aspekt z punktu widzenia znajomości produktów dostępnych na rynku leków/suplementów diety wynika ze źródła informacji, którymi posiłkują się badani w zakresie konkretnych preparatów. Jak się okazało, kluczową wiedzę na temat leków Rx badani paneliści pozyskują od swojego lekarza. Nieocenionym źródłem informacji jest w tej materii także Internet.

O ile lekarz stanowił dla badanych zasadnicze źródło informacji na temat leków Rx o tyle w zakresie leków typu OTC niezbędnej wiedzy pozyskują oni za pośrednictwem Internetu, po opinię farmaceuty lub lekarza sięgają z kolei dopiero w dalszej kolejności.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku leków typu OTC, podstawowe źródło informacji respondentów w zakresie suplementów diety stanowią zasoby internetowe oraz wiedza farmaceutów.

1.    Nota metodologiczna. 3

2.    Charakterystyka próby badawczej. 3

3.    Wyniki badania. 7

3.1.      Rozróżnienie leków Rx/OTC i suplementów diety. 7

3.2.      Znajomość marek leków RX/OTC oraz suplementów diety. 10

3.3.      Wiedza na temat leków RX/OTC oraz suplementów diety i jej źródła. 12

3.4.      Stosowanie suplementów diety. 15

4.    Wnioski 19

5.    Spis rysunków i tabel. 21

 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL


Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    3
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    4
Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5
Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6
Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    6
Rysunek 7. Znajomość skrótów Rx/OTC (N=804)    7
Rysunek 8. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety (N=804)    13
Rysunek 9. Stosowanie suplementów diety przez respondentów (N=804)    16
Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    18

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    5
Tabela 2. Znajomość respondentów z zakresie skrótów Rx/OTC - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    7
Tabela 3. Znaczenie skrótu Rx w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 4. Znaczenie skrótu OTC w opinii respondentów (N=217)    8
Tabela 5. Główne cechy wyróżniające środki typu Rx w opinii respondentów (N=804)    8
Tabela 6. Główne cechy wyróżniające środki typu OTC w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 7. Główne cechy wyróżniające środki typu suplementy diety w opinii respondentów (N=804)    9
Tabela 8. Przykłady znanych respondentom leków Rx (N=804)    10
Tabela 9. Przykłady znanych respondentom leków OTC (N=804)    11
Tabela 10. Przykłady znanych respondentom suplementów diety (N=804)    12
Tabela 11. Stopień w jakim respondenci zgadzają się z podstawowymi stwierdzeniami dot. leków Rx/OTC i suplementów diety - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    13
Tabela 12. Źródła informacji na temat leków Rx, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 13. Źródła informacji na temat leków OTC, z których korzystają respondenci (N=804)    14
Tabela 14. Źródła informacji na temat suplementów diety, z których korzystają respondenci (N=804)    15
Tabela 15. Stosowanie suplementów diety przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    16
Tabela 16. Znane respondentom marki suplementów diety (N=804)    17
Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    18


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz