Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Długość szkolenia 12 godzin
Poziom trudności Poziom trudności
podstawowy
Ilość lekcji 6 lekcji
990zł 2000zł

Statystyka w badaniach klinicznych cz.1 szkolenie

 

Nazwa kursu

Statystyka w badaniach klinicznych cz.1

Podstawowe informacje o kursie

Kurs ma na celu zapoznać słuchacza z podstawowymi pojęciami statystyki

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs prowadzony od podstaw

Poziom kursu

Podstawowy

Czego się nauczysz?

Podstawowych pojęć współczesnej statystyki

Dlaczego warto?

 

Gwarantujemy:

szkolenie bez wychodzenia z domu,

prowadzących z doświadczeniem praktycznym,

małe grupy szkoleniowe,

materiały dla uczestników,

opcja wykupienia indywidualnego tutora,

certyfikat kompetencji uznanej marki na polskim rynku

 

Ilość godzin szkoleniowych

12

Forma szkolenia

online

Czas trwania szkolenia

2 dni, 6 x 45 min

Wymagania (np. Znajomość MS Excel)

znajomość obsługi komputera z systemem Windows w stopniu podstawowym

Plan szkolenia / sylabus 

Dzień 1:

Pomiar i poziomy pomiaru (1 g.)

 • nominalny,
 • porządkowy,
 • skala Likerta,
 • poziom interwałowy i ilorazowy,

Miary tendencji centralnej i miary dyspersji (1 g.)

 • średnia arytmetyczna,
 • mediana,
 • dominanta,
 • skośność,
 • rozstęp, 
 • odchylenie średnie,
 • wariancja,
 • odchylenie standardowe,

Podstawowe pojęcia wnioskowania (2 g.):

 • model,
 • parametr,
 • przedział ufności,
 • hipoteza,
 • test statystyczny,
 • moc testu,
 • błąd I oraz II rodzaju

Przedziały ufności (2 g.)

 • dla średniej,
 • wariancji
 • odsetka

 

Dzień 2:

Przegląd testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych (4 g.):

 • t-Studenta,
 • Wilcoxona,
 • jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji,
 • test Kruskala-Wallisa,
 • test chi kwadrat,
 • dokładny test Fishera 

Korelacje (2 g.):

 • Pearsona,
 • Spearmana
 • mapy cieplne 

 

Autor kursu
dr Andrzej Tomski
Statystyk i ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat
Doktor matematyki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności biomatematyka. Statystyk Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat. Wykonywał w przeszłości analizy statystyczne między innymi dla Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Maspex Wadowice i pełnił rolę głównego statystyka badań klinicznych prowadzonych między innymi przez Biomed Lublin, CELON Pharma oraz Polpharma.

Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka stosowana oraz Członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego od 2020 r. Pasjonat informatyki, hummusu i kawy.
Poziom trudności Poziom trudności
podstawowy
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Gwarantujemy:
 • Szkolenie w formie online
 • Doświadczeni statystycy
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Indywidualne konsultacje
 • Certyfikat CBR BioStat
Certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikat
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Zadzwoń do nas Napisz