Badania ankietowe.

Badania ankietowe

pozyskuj wiarygodne informacje

Zapewniamy realizację przez doświadczony zespół badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów.

Badania ankietowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych przez nas metod pozyskiwania danych empirycznych. Przeprowadzenie ankietyzacji jest nieodzowne zwłaszcza w projektach badań marketingowych oraz analizie rynku. Pozwala m.in. dowiedzieć się, co klienci myślą o określonych markach, a także - jakie są ich style konsumpcji, potrzeby czy preferencje. Do grona respondentów biorących udział w prowadzonych przez nas pomiarach ankietowych zaliczają się jednak nie tylko konsumenci, ale również przedstawiciele sektora biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej.

Zapewniamy błyskawiczny czas ankietyzacji – nasze badania ankietowe realizujemy nawet do 48 godzin. Tak szybki pomiar umożliwiają nam:

 • Zaawansowane narzędzia pozyskiwania oraz analizy danych;
 • Doświadczony zespół złożony z badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów;
 • Profesjonalnie wyposażone studio do badań telefonicznych CATI;
 • Autorskie oprogramowanie badawcze CATI-System;
 • Panel konsumencki Badanie Opinii – gromadzącym w jednym miejscu tysiące klientów o różnym profilu.

Badania ankietowe dzielą się na wiele rodzajów, w zależności od tego - kryterium podziału stanowi sposób, w jaki pozyskujemy dane empiryczne. Do tradycyjnych technik zaliczamy PAPI oraz CATI, prócz nich realizujemy jednak także pomiary z wykorzystaniem Internetu (CAWI) oraz urządzeń mobilnych (CAPI).

CATI
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

CATI to ankietyzacja prowadzona przez nas w profesjonalne zaaranżowanym studio, wyposażonym w 30 stanowisk teleankieterskich. Dysponujemy zespołem doświadczonych ankieterów, którzy prowadzą z respondentami telefoniczne wywiady kwestionariuszowe.

Odpowiedzi na poszczególne pytania są odnotowywane przez nich w naszym autorskim systemie komputerowym CATI-SYSTEM. Pozwala to znacznie uprościć i przyśpieszyć realizację, a także uniknąć ryzyka uzyskania niepełnych i mało wartościowych odpowiedzi. System czuwa również nad prawidłowym stosowaniem reguł przejścia oraz pozwala na rotowanie odpowiedzi. Badania ankietowe typu CATI daje ponadto możliwość szybkiego dotarcia nawet do trudno dostępnych grup respondentów, a także stosunkowo niskie koszty realizacji - są to istotne zalety tego typu ankietyzacji.

CATI
CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Internetowe badania ankietowe polegają na wypełnianiu przy respondentów elektronicznego kwestionariusza ankiety. Technika ta sprawdza się świetnie zwłaszcza w badaniach satysfakcji pracowników, klientów oraz pracowników administracji publicznej. Jej zaletą jest możliwość wypełnienia ankiety w wybranym czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Prowadząc tego rodzaju ankietyzację stosujemy mechanizm jednorazowych kodów lub szyfrowania danych za pomocą loginu i hasła. Dzięki temu respondent zyskuje poczucie anonimowości, a tym samym wzrasta jego skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi. Kwestionariusze elektroniczne dają ponadto możliwość opatrzenia pytań materiałami graficznymi oraz audio-wizualnymi.

CATI
CAPI (Computer-Assisted Personal Interview)

Ankieter prowadzi w tym przypadku wywiad terenowy, rejestrując odpowiedzi respondenta w systemie zainstalowanym na urządzeniu mobilnym. Prócz tego, ma on także możliwość zaprezentowania badanemu materiałów graficznych oraz audiowizualnych - mogą to być chociażby koncepcje reklam, opakowań czy elementów systemu identyfikacji wizualnej. Podobnie jak ma to miejsce przy wykorzystaniu techniki CAPI i CAWI, dane są automatycznie rejestrowane w systemie i gotowe do analizy - nie ma więc konieczności ręcznego kodowania, a automatyzacja ta przyspiesza opracowywanie wyników.

CATI
PAPI (Paper & Pen Personal Interview)

W tym przypadku mamy do czynienia z realizacją bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Ankieter odczytuje kolejno respondentowi pytania, po czym wprowadza do formularza wybrane przez niego odpowiedzi. Możliwe jest także przeprowadzenie badania w formie ankiety audytoryjnej. W takim przypadku wręczamy respondentom zebranym w jednym pomieszczeniu kwestionariusze ankietowe, które wypełniają samodzielnie.

Badania PAPI realizujemy na terenie całego kraju - zarówno na reprezentatywnej populacji ogólnopolskiej, jak i wąskich grupach specjalistycznych.

CATI
Ankietowe badania panelowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, stworzyliśmy nowoczesny panel konsumencki Badanie Opinii. Umożliwia on błyskawiczne pozyskiwanie informacji od klientów z grup docelowych na temat ich potrzeb i preferencji konsumenckich. Uczestnicy platformy udzielają także odpowiedzi dotyczących znajomości i oceny marek - dzięki temu wpływają w konsekwencji na ich ulepszanie oraz dostosowywanie do realnych potrzeb.

Przykładowe możliwości wykorzystania

 • Badania świadomości marki oraz istnienia produktów;
 • Badania opinii klientów/pacjentów;
 • Badania lojalności względem marki;
 • Badania potrzeb klientów;
 • Weryfikacja skuteczności reklamy;
 • Sondaże przedwyborcze;
 • Badania preferencji politycznych;
 • Badania zaufania społecznego;
 • Badania satysfakcji pracowników;
 • Badania jakości życia mieszkańców;
 • Badania ewaluacyjne projektów unijnych;
 • Badania społeczne.

Dlaczego warto podjąć decyzję o realizacji badań ankietowych?

Produktem końcowym z przeprowadzonego przez nas badania ankietowego jest raport zawierający listę wniosków i rekomendacji. W przypadku sektora komercyjnego ich wdrożenie pozwala m.in. na:

 • Zaawansowane narzędzia pozyskiwania oraz analizy danych;
 • Doświadczony zespół złożony z badaczy, ankieterów, koordynatorów oraz koderów;
 • Profesjonalnie wyposażone studio do badań telefonicznych CATI;
 • Autorskie oprogramowanie badawcze CATI-System;
 • Panel konsumencki Badanie Opinii – gromadzącym w jednym miejscu tysiące klientów o różnym profilu.

Obszary zastosowań badań ankietowych

Chodź badania ankietowe w formie papierowej mogły towarzyszyć od dawna to dopiero w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zdecydowanie zyskały na popularności. Stało się za sprawą coraz bardziej nasyconego rynku dóbr i usług. Walka o klienta stała się dla przedsiębiorstw priorytetem. Pomocne okazały się tutaj badania ankietowe zapewniające wiedzę na tematy interesujące przedsiębiorców. Badanie satysfakcji klienta pozwala zapytać samych klientów o ich opinię na temat produktu i jakości obsługi klienta. Tym samym poznaje się mocne i słabe strony swojego przedsiębiorstwa. Badani często wraz ze wskazywaniem najsłabszych elementów sugerują również rozwiązania problemów. Dbałość o wizerunek marki jako jednego z najważniejszych elementów przedsiębiorstwa nie powinna nikogo dziwić. Badanie wizerunku marki przeprowadzane za pomocą tradycyjnych jak i nowoczesnych metod pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo oczami klienta, poznać jego skojarzenia i emocje jakie towarzyszą mu gdy widzi nasze logo. Badanie wizerunku marki oraz badanie satysfakcji klienta można również przeprowadzić na swoim największym rynkowym rywalu. Poznanie słabych stron konkurencji daje wiedzę na temat tego jak przeciągnąć nie do końca zadowolonych klientów konkurenta.

Badania ankietowe tradycyjne czy online

Badania ankietowe można wykonywać bardziej tradycyjnymi metodami takimi jak wywiad telefoniczny czy ankieta papierowa. Aktualnie najczęściej przeprowadza się badania ankietowe online, ponieważ ich czas realizacji jest krótszy a koszty mniejsze niż w przypadku bardziej tradycyjnych metod. Jednakże tradycyjne metody nie są wcale gorszym wyborem również gwarantują otrzymanie wysoko jakościowych wyników badań, ponad to nie wszystkie badania można przeprowadzić online. Odsetek osób starszych korzystających z internetu wciąż nie jest wysoki, przez co badania na dużej populacji seniorów są realizowane za pomocą wywiadów telefonicznych bądź papierowych. W tym szczególnym przypadku upierając się na badanie online seniorów czas realizacji badania mógłby znacznie przekroczyć czas zbierania danych podczas wywiadów telefonicznych. Każde badanie posiada inne specyfikacje dlatego najlepszym wyborem jest skonsultowanie się ze specjalistą, który doradzi jaka metoda badawcza przyniesie najlepsze rezultaty.

Sprawdź koszt badania ankietowego
Koszt badania:
*Podana cena w netto, należy doliczyć VAT 23%.
Dobierz respondentów z panelu konsumenckiego
– realizuj badania ekspresowo!
Zyskaj 5% rabatu na badanie!
Stwórz badanie ankietowe w panelu konsumenckim
na gotowej bazie respondentów!
panel5
załóż konto Załóż konto już dziś
Badania ankietowe SurvGO

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie są terminy realizacji badania ankietowego?
Czas realizacji badania jest zależny od dwóch czynników: poziomu skomplikowania badania oraz zakresu powierzonych usług. Jeśli w ramach współpracy nasi eksperci mają opracować dedykowany raport z analizą wyników, czas realizacji będzie o kilka dni dłuższy, niż gdybyśmy mieli tylko badanie przeprowadzić. Jeśli poziom badania nie jest zbyt skomplikowany możemy je zrealizować nawet w 24h! Jeśli jednak bardzo Ci zależy na czasie, możesz samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe w programie do ankiet online SurvGo. Tworząc samodzielnie ankietę, możesz ją zrealizować wśród ponad 200 tys. konsumentów w ramach dostępnego tam panelu konsumenckiego. Tak skonstruowane badanie w dni robocze możesz przeprowadzić nawet w kilka godzin.
Czy mogę samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe?
Oczywiście! Możesz przeprowadzić badanie samodzielnie w programie do ankiet online SurvGo. Dzięki czemu koszt badania będzie najtańszy na rynku, a Ty zyskujesz pełną kontrolę nad przebiegiem badania. W SurvGo możesz samodzielnie dobrać uproszczoną próbę badawczą (np. rozkład na płeć i wiek), stworzyć pytania ankiety w intuicyjnym kreatorze, a następnie we własnym zakresie przeanalizować zebrane wyniki. Pomogą Ci w tym rozbudowane statystyki w aplikacji, możliwość pobrania bazy odpowiedzi w Excelu i zautomatyzowane zestawienie wyników w Word. Badanie w SurvGo możesz również przeprowadzić na własnej grupie respondentów.
W jaki sposób są przekazywane wyniki?
Wyniki przekazywane są w postaci bazy odpowiedzi w pliku Excel. Jeśli zlecisz dodatkowe usługi jak np. opracowanie raportu badawczego, otrzymasz dodatkowo raport w formacie Word i PDF oraz rozkład odpowiedzi z krzyżowaniem pytań w formacie pliku Excel. Z kolei, jeśli realizujesz badanie samodzielnie w SurvGo możesz pobrać bazę odpowiedzi w pliku Excel a wyniki przeanalizować w aplikacji (z możliwością pobrania pliku Word z zestawieniem wyników).
Czy badania ankietowe są reprezentatywne?
Tak. W każdym naszym oferowanym narzędziu zadbaliśmy o taką możliwość. Ponadto w czasie trwania badania monitorujemy realizację próby, korzystamy z inteligentnego systemu profilowania oraz stale kontrolujemy rzetelność udzielanych odpowiedzi.
Czy można zamieszczać treści multimedialne w ankiecie?
Oczywiście istnieje taka możliwość. Możesz zamieścić zarówno obrazy, jak i linki do materiałów wideo. Ponadto udostępniamy naszym klientom narzędzie Click Tracking – umożliwiające badanie reakcji respondentów na przedstawiane materiały graficzne.
Czy jest możliwość tworzenia pytań warunkowych zależnych od wcześniej udzielonych odpowiedzi?

Tak, istnieje taka możliwość w każdym z naszych narzędzi badawczych.

Jeśli zlecę badanie ankietowe w panelu konsumenckim, to na jakiej podstawie zostaną dobrani respondenci?
Opieramy dobór respondentów na dwóch czynnikach: losowości oraz specyfiki pożądanej grupy docelowej. Czyli charakterystyki respondenta opartej o cechy demograficzne, socjograficzne oraz psychograficzne. Możesz więc, zlecając badanie określić szczegółowo proporcje m.in. płci, wieku, zarobków, wykształcenia, czy kwestii opartych na stylu życia lub podejmowanych decyzjach zakupowych.
Jakie typy pytań można stworzyć w ankiecie?
Udostępniamy wszystkie typy pytań możliwych do stworzenia w ankiecie. Począwszy od pytań zamkniętych (np. pytania jednokrotnego wyboru i wielkokrotnego wyboru), przez pytania otwarte (np. pola tekstowe, formularze), kończąc na zaawansowanych pytaniach rankingowych lub macierzowych.
Zadzwoń do nas Napisz