Manager - praca

 

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wyższe wykształcenie,
 • Minimum roczne doświadczenie w organizacji pracy zespołu/zespołów na zbliżonym stanowisku,
 • Obsługa komputera, pakietów biurowych, biegła znajomość praktyczna MS Excel,
 • Dyspozycyjność,
 • Kreatywność, samodzielność oraz komunikatywność, łatwość nawiazywania kontaktów,
 • Co najmniej podstawowa znajomość zagadnień związanych z badaniami rynku i opinii.

 

Oferujemy:

 • Praca w biurze w Rybniku,
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Pracę polegającą na zarządzaniu i koordynacji badań ankietowych na terenie całego kraju (zarządzanie projektami z poziomu centrali w Rybniku), organizacja projektów badań ankietowych, bieżąca organizacja pracy koordynatorów terenowych (PL) z poziomu centali,
 • Możliwość awansu,
 • Możliwość pracy zdalnej,
 • Przyjazną atmosferę,
 • Interesujące szkolenia,
 • Kartę MultiSport,
 • Nielimitowaną kawę.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie swojego CV na adres praca@biostat.com.pl wpisując w tytule wiadomości MANAGER-praca.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku  przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, KRS 0000351860, NIP: 6423125404.
2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  elektronicznie przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres wymagany prawem lub przez okres realizacji celu biznesowego administratora.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
elektronicznie: iodo@biostat.com.pl
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

BioStat® to innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się firma integrująca kompetencje agencji badawczej i Software House. Od 17 lat dostarczamy kluczowym koncernom farmaceutycznym profesjonalnych rozwiązań w obszarze: badań, IT, statystyki oraz konsultingu.

Z nami sięgniesz po więcej!

 

Zadzwoń do nas Napisz